Politica de confidențialitate

Bine ai venit pe www.designist.ro

Prezenta politică de confidențialitate are drept scop să îți ofere informații despre datele cu caracter personal pe care le procesăm sau pe care ni le pui la dispoziție prin intermediul  website-ului nostru, precum și despre modul în care le folosim. Te asigurăm că facem toate demersurile necesare pentru a proteja datele cu caracter personal ale persoanelor fizice și/sau juridice care accesează website-ul www.designist.ro sau contractează serviciile pe care le oferim.

Ne angajăm să îți respectăm dreptul la protejarea datelor personale, în acord cu toate legile și reglementările în vigoare, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 (numit și GDPR).

Ce sunt datele cu caracter personal

Potrivit GDPR, „datele cu caracter personal” sunt acele informații care privesc o persoană fizică identificată sau identificabilă, numită și persoana vizată. „Prelucrare” înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

Ce tipuri de date cu caracter personal procesăm și de ce?

Colectăm și procesăm datele tale cu caracter personal atunci când interacționezi cu noi pentru:

 • a te abona la newsletter-ul website-ului nostru, www.designist.ro.
 • a comenta, în calitate de comentator, atât pe webiste-ul www.designist.ro, cât și pe canalele de social media asociate acestuia (Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest).
 • a cere informații sau a intra în dialog cu noi prin diverse mijloace, cum ar fi prin e-mail, telefon, SMS sau comentarii pe rețelele de social media asociate website-ului nostru.
 • a solicita parteneriate media sau parteneriate editoriale cu noi.
 • a publica articole pe site, în calitate de “guest-writer”.

În toate situațiile menționate mai sus, ești de acord să furnizezi din propria voință numele, prenumele și adresa ta de e-mail. În calitate de guest-writer, adică persoană care semnează articole pe website-ul www.designist.ro, informațiile pe care ni le furnizezi pot include numele și prenumele, adresa ta de e-mail, numărul de telefon, descrierea personală și fotografie, vârsta, studiile, profesia, experiența profesională, adresa web a blogului/site-ului personal.

Website-ul www.designist.ro oferă persoanelor interesate posibilitatea de a se abona la newsletter. Abonarea din propria ta voință înseamnă că îți exprimi consimțământul de a utiliza datele tale în acord cu reglementările GDPR, cu scopul de a-ți trimite informări cu privire la noutăţile legate de conținutul pe care îl publicăm pe website ori proiectele/evenimentele/cursurile pe care le derulăm. Te poţi răzgândi oricând, accesând link-ul Unsubscribe (Dezabonează-te) de la finalul newsletter-ului primit de la noi sau trimiţând solicitarea ta prin e-mail, la designist@designist.ro.

De fiecare dată când vizitezi website-ul www.designist.ro, colectăm automat, prin soft-uri și aplicații speciale (cum ar fi Google Analytics), următoarele date:

 • date tehnice, de exemplu acest lucru poate include adresa IP a conexiunii tale la internet, tipul și versiunea de browser, sistemul și platforma de operare, tipul dispozitivului, marca dispozitivului mobil.
 • date despre vizita ta pe website-ul nostru, de exemplu: secvență de clickuri către, prin și website-ul nostru, articolele pe care le-ai vizualizat, cele mai citite articole, cele mai accesate categorii, landing pages, bounce rate, durata vizitelor pe anumite pagini, informații privind interacțiunea cu paginile, dar și alte date despre comportamentul tău, ca utilizator al website-ului nostru.

Putem prelucra informațiile pe care le obținem în urma accesării de către tine a website-ului www.designist.ro ca parte a eforturilor noastre de a păstra website-ul nostru în siguranță, dar și pentru scopurile menționate în continuare:

 • pentru a ne asigura de prezentarea conținutului în modul cel mai eficient pentru tine, ca utilizator, și pentru computerul/telefonul/tableta ta.
 • pentru a îmbunătăți calitatea tehnică a website-ului nostru, inclusiv funcționalitatea acestuia.
 • pentru operațiunile interne, inclusiv testare, cercetare, statistică.
 • pentru publicitate și marketing, inclusiv pentru scopuri de marketing specific, astfel încât să oferim un conținut, inclusiv un conținut personalizat, care ar putea fi de interes mai mare pentru tine.

Website-ul nostru poate include funcții de comunicare socială, cum ar fi butoane/linkuri de Facebook, Twitter, Instagram sau Pinterest. Aceste funcții pot colecta datele tale personale, ca utilizator. Prelucrarea acestor informații prin intermediul interacțiunilor cu aceste canale de social media este guvernată de politica privind confidențialitatea a companiei care furnizează aceste servicii.

Ne angajăm să nu colectăm alte date decât cele necesare pentru prelucrarea determinată de scopurile colectării datelor. Astfel, Designist nu colectează date cu caracter special, definite ca atare de Regulamentul 679/2016, precum: rasă sau origine etnică, opinii politice, religie sau convingeri, apartenenţă sindicală, caracteristici genetice, stare de sănătate sau orientare sexuală.

Putem prelucra datele tale cu caracter personal în cazul în care contractezi serviciile noastre și trebuie să încheiem și să ducem la îndeplinire un contract sau când trebuie să respectăm o obligație legală. În cazul în care vom solicita date cu caracter personal pentru a respecta obligații legale sau contractuale, furnizarea acestor date cu caracter personal de către tine este obligatorie. Acest lucru înseamnă că, dacă astfel de date cu caracter personal nu ne sunt furnizate, nu vom putea să punem la punct relația contractuală sau să ne respectăm obligațiile asumate prin contract.

În cazul în care încheiem un contract, pentru furnizarea de servicii, vom procesa următoarele date, cum ar fi: numele societății, sediul social, codul de identificare fiscală, numele, prenumele și funcția persoanei care semnează contractul, date de contact (e-mail, telefon, adresa punctului de lucru), date bancare. De asemenea, putem procesa date cu caracter personal ale angajaților sau subcontractorilor tăi, cum ar fi numele, prenumele, datele lor de contact (e-mail, adresa biroului, număr de telefon) cu scopul comunicărilor (prin e-mail, telefon, poștă, curier) legate de executarea unor anumite obligații contractuale.

În calitate de partener comercial, datele tale pot fi divulgate unor terțe părți: angajați, parteneri de afaceri, furnizori și subcontractori pentru executarea obligațiilor contractuale.

În calitate de partener comercial, îți putem furniza comunicări despre noile noastre produse și servicii. Dacă nu mai dorești să primești aceste comunicări, poți renunța oricând trimițându-ne un e-mail la adresa designist@designist.ro.

Stocarea datelor

Toate prelucrările de date cu caracter personal sunt supuse unor reguli stricte și sunt atent monitorizate în cadrul Designist. Salariații și colaboratorii Designist care accesează date cu caracter personal sunt obligați să respecte regulile de confidențialitate și sunt informați și instruiți cu privire la regulile referitoare la datele cu caracter personal.

În cazul în care ne furnizezi în mod voluntar alte date cu caracter personal (inclusiv date cu caracter personal sensibile) prin interacțiunea ta cu website-ul nostru sau prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau prin orice altă modalitate, din proprie voință, vom șterge astfel de date cu caracter personal din sistemele noastre dacă nu considerăm că prelucrarea acestora este necesară pentru un scop legitim, cu excepția cazului în care ai făcut aceste date publice (de exemplu, la secțiunea comentarii sau într-o succesiune de mesaje care este vizibilă publicului), caz în care vom șterge aceste date de pe website-ul nostru la cererea ta explicită (prin e-mail, la adresa designist@designist.ro), numai dacă legea impune astfel sau dacă nu dorim să le păstrăm.

Datele tale pot fi divulgate unor terțe părți precum:

 • agenții de publicitate și rețele de publicitate pe care astfel de informații (cum ar fi date de trafic, studii de audiență, date despre segmentarea publicului în funcție de sex, vârstă, locație) le ajută/ghidează în a ne solicita articole publicitare relevante pentru tine, ca utilizator al website-ului nostru. Nu divulgăm agențiilor de publicitate informații despre persoane care pot fi identificate, dar le putem furniza informații colectate despre utilizatorii website-lui www.designist.ro (de exemplu, putem transmite informația că cele mai citite articole sunt accesate de femei cu vârste între 25-35 de ani sau că un anumit articol a avut un anumit număr de vizitatori unici, dintre care 1.000 de femei). Aceste informații pot fi utile pentru a ajuta agențiile de publicitate să ajungă, prin articole specializate, la tipul de public pe care îl vizează.
 • furnizorii de servicii de găzduire, analiză și de motoare de căutare care ne ajută în îmbunătățirea și optimizarea website-ului nostru.
 • furnizori de servicii de analiză și cercetare, cum este Google Analytics, instrument care ne oferă informații precum numărul vizitatorilor într-un interval de timp, vârsta acestora, numărul de accesări. Aceste date nu conțin însă informații despre persoane care pot fi identificate.

Drepturile tale ca persoană vizată de prelucrarea datelor

În toate cazurile, în raport cu prelucrarea efectuată de Designist, ai următoarele drepturi, pe care le vom respecta fără întârzieri nejustificate:

 • dreptul de acces la datele tale, de rectificare sau ştergerea lor.
 • dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării și dreptul de a-ți retrage consimțământul cu privire la prelucrare.
 • dreptul de a te opune la prelucrarea datelor.

Fac excepție cazurile în care acest lucru se dovedeşte imposibil, este impus prin lege sau presupune eforturi care se dovedesc disproporţionate. Conform legislației, orice încălcare dovedită sau suspectată a reglementărilor privind datele cu caracter personal va fi notificată prompt Autorităţii de supraveghere competente. Ai, de asemenea, dreptul de a depune o reclamație la autoritățile de supraveghere privind protecția datelor. Poți depune reclamația în Statul Membru în care locuiești, în care lucrezi sau în care a avut loc presupusa încălcare a legii privind protecția datelor.

Cum păstrăm datele și pentru cât timp?

Pe toată durata procesării datelor, ne asigurăm că mijloacele fizice și electronice adecvate sunt operaționale, pentru a preîntâmpina distrugeri ori pierderi accidentale de informație. Actualizăm periodic măsurile de securitate implementate pentru a menține un nivel optim de siguranță a datelor tale cu caracter personal.

Vom stoca datele personale doar pe durata de timp necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate în prezenta Politică de confidențialitate, cu respectarea legislației în vigoare, numai atât timp cât este necesar, în conformitate cu perioadele minime legale de păstrare aplicabile.

În cazul în care Designist va stabili că are un interes legitim sau o obligație legală să continue prelucrarea, te vom informa corespunzător. De asemenea, le vom păstra și dacă ți-ai dat consimțământul în cunoștință de cauză prin care autorizezi prelucrarea datelor.

În cazul în care prelucrăm datele tale cu caracter personal în urma consimțământului tău, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai pentru perioada autorizată de tine, cu excepția cazului în care îți retragi sau limitezi consimțământul înainte de expirarea acestei perioade. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective.

Alte precizări legate de prelucrarea datelor cu caracter personal

În timpul proiectelor sau evenimentelor pe care le derulează, Designist realizează fotografii și/sau clipuri video cu scopul de a realiza ulterior articole tip testimonial despre proiectele sale. Acest lucru poate însemna că poți apărea în anumite cadre foto-video în calitate de participant la evenimentele/proiectele/cursurile noastre. Dacă nu dorești să apari în materialele foto-video, poți să ne precizezi acest lucru în scris și să ne soliciți corectarea trimițind un e-mail la designist@designist.ro.

Website-ul nostru poate furniza linkuri către website-uri pe care www.designist.ro nu le controlează. Nu suntem responsabili pentru politicile de confidențialitate și practicile altor companii/entități.

Website-ul www.designist.ro nu are ca public țintă copiii sub 16 ani, prin urmare nu colectează cu bună știință date cu caracter personal de la persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani. Dacă ești părinte/tutore și cunoști că minori/copilul tău ne-a furnizat datele lor/lui cu caracter personal, atunci trebuie să ne informezi. În cazul in care consideri ca am colectat date personale de la persoane sub vârsta de 16 ani, contactează-ne la adresa designist@designist.ro. În cazul în care descoperim că o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani ne-a furnizat date cu caracter personal, atunci vom distruge aceste informații, cu excepția cazului în care părintele sau tutorele își dă consimțământul său explicit pentru prelucrarea de către Designist a datelor cu caracter personal ale copilului în scopuri clar detaliate, cum ar fi, de exemplu, faptul că minorul participă la unul dintre cursurile/evenimentele noastre, fiind înscris de părinte/tutore.

Modificarea sau ștergerea datelor

Dacă dorești să soliciți informații cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal ori să soliciți modificarea sau ștergerea lor, ne poți contacta la adresa de e-mail designist@designist.ro. Vom face demersurile necesare pentru a respecta voința ta explicită.

Putem actualiza prezenta Politică de confidențialitate și te vom anunța în legătura cu orice modificare prin postarea variantei actualizate pe pe website-ul www.designist.ro. Este indicat să consulți această Politică de confidențialitate periodic pentru a fi la curent cu orice posibile modificări care pot apărea.