Cursurile De-a Arhitectura au început din nou pentru 4000 de copii din întreaga țară.

Cum a venit luna septembrie, cum au (re)venit cursurile Asociației De-a Arhitectura. Se întâmplă în școli din toată țara de mai bine de 7 ani, iar dacă nu îi știi deja din orarul copilului tău, cu siguranță i-ai văzut la ultimele două ediții Cool Workshops for Kids de la Made in RO – apropo avem aici vești despre următoarea ediție a evenimentului. Dar revenind la poveste, trebuie să-ți spunem că, în 2019-2020, 162 de clase, dintre care 38 în mediul rural, sunt înscrise la „De-a arhitectura mini” (clase pregătitoare, I şi a II-a „De-a arhitectura în oraşul meu” (clase a III-a şi a IV-a) sau „De-a arhitectura în şcoala mea” (clase a VI-a, a VII-a, a IX-a, a X-a şi a XI-a). Aproximativ 4000 de elevi!

Copiii se întâlnesc deja, săptămânal, cu tandemul profesor-arhitect voluntar care îi ghidează în descifrarea oraşului şi a mediului construit în care trăiesc, fie el rural sau urban.
Programul cultural De-a arhitectura a fost iniţiat în 2011 şi a accesat finanţări din Taxa „Timbrul Arhitecturii” până în 2016 prin participarea la selecţia de programe culturale organizată de Ordinul Arhitecţilor din România (OAR). Datorită rezultatelor programului şi pentru asigurarea continuităţii şi a impactului în societate, din anul 2016, OAR a decis ca acest program să devină program cultural prioritar, deoarece răspunde celor 5 criterii ale programelor culturale prioritare:

  • amploarea: între 2012-2018, programul a ajuns la 20.700 elevi din şcolile de stat de la ciclul primar la liceu şi la 750 de cadre didactice şi a implicat în desfăşurarea sa peste 600 de arhitecţi voluntari, anual ajungând în medie la 4500 de elevi, de la 6 la 18 ani, din întreaga ţară, la peste 150 de arhitecţi şi 150 de profesori);
  • singularitatea: este singurul program educaţional de arhitectură şi mediu construit din România dezvoltat la nivel naţional în învăţământul de stat cu o programă şcolară atestată de Ministerul Educaţiei Naţionale din 2014, Ordin MEN nr. 4422/2014, pentru curriculele opţionale în şcolile de stat);
  • unicitatea: este singurul program educaţional din sistemul românesc de învăţământ care este predat de o echipă mixtă cadru didactic+specialist/arhitect şi care este structurat pe învăţarea prin proiect);
  • complexitatea: este un program interdisciplinar, implică arhitecţi, urbanişti, specialişti în educaţie, cadre didactice, artişti, ingineri, antreprenori sociali, etc.);
  • calitatea: organizarea programului cultural şi materialele educaţionale sunt utilizate ca exemplu de bună practică la nivel internaţional).

Cursurile De-a arhitectura își propun să apetitul deschidă elevilor către studierea unui domeniu care nu apare în curricula şcolară, arhitectura şi mediul construit, dar care face parte din viaţa noastră şi o influenţează zi de zi. Programele dezvoltate pe grupe de vârstă stimulează creativitatea elevilor şi imaginaţia prin metode specifice nivelului de studiu la care se găsesc aceştia (şcoală primară sau gimnaziu), copiii ajung să cunoască limbajul specific arhitecturii, familiarizându-se cu reprezentările caracteristice acesteia şi îşi îmbogăţesc cultura vizuală. Abordările la clasă îi ajută pe elevi să îşi dezvolte o gândire critică, integrată, și să realizeze conexiuni logice între materiile studiate.

Asistenţa oferită de De-a Arhitectura şcolilor de stat înscrise gratuit în program presupune o pregătire prealabilă, înainte de începerea anului şcolar, a celor care vor susţine cursurile opţionale la clasă, profesorii şi arhitecţii voluntari care îi vor spijini, pentru a aprofunda conţinutul programului educaţional, pentru a consolida colaborarea în cadrul echipei în pregătirea şi susţinerea orelor, pentru a exersa metodele interactive de învăţare şi pentru a beneficia de transferul de experienţe de la un an şcolar la altul.

Mai multe informaţii despre cursurile De-a arhitectura, metodologii şi materiale didactice, procedura de înscriere pentru cursurile opţionale din şcoli, dar şi pentru activităţi educative complementare, puteţi găsi:

  • pe pagina asociaţiei – aici
  • consultând anunţuri frecvente pe pagina de Facebook – aici

Fotografii: prin De-a Arhitectura

Leave a Reply

Facebook IconTwitter IconVisit Our Instagram FeedVisit Our Instagram Feed